คิวช่าง ผนึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายช่าง เสริมแกร่งธุรกิจให้ SCG HOME

คิวช่าง ธุรกิจในเครือบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทางบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าไปลงทุน จับมือทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ ความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะมุ่งเป้าพัฒนาทักษะฝีมือช่างไทย พร้อมสร้างโอกาสในการหางานให้ช่างผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” และ “ รวมช่าง ” แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SCG HOME ในฐานะ Key Strategic Partner ของ คิวช่าง

นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดูแลธุรกิจ SCG HOME Retail & Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศแผนความร่วมมือกับ “Q-CHANG” (คิวช่าง) และ “Design Connext” (ดีไซน์ คอนเนค) ในฐานะ Key Strategic Partner เพื่อผนึกกำลังส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดครอบคลุมทุกความต้องการเรื่องบ้าน ตั้งแต่การสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม, ซ่อมแซม รวมถึงบริการหลังอยู่อาศัยภายในบ้าน ส่งผลให้ SCG HOME มีบริการเรื่องบ้านที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยร้อยเรียงประสบการณ์การทำบ้านของเจ้าของบ้านให้เป็นเรื่องง่าย โดย คิวช่าง ถือเป็น Key Strategic Partner ของ SCG HOME ที่ช่วยเสริมจุดแข็งในส่วนของบริการ Home Service ซึ่งเป็นบริการหลังจากที่เจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยภายในบ้านแล้ว เช่น บริการติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศ, บริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรระหว่าง SCG HOME และ คิวช่าง นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่ คิวช่าง เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในเครือบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทางบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าไปลงทุน

นายบรรณ กล่าวอีกว่า ความร่วมมือระหว่าง คิวช่าง และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มทักษะฝีมือของช่างก่อสร้าง อาทิ ช่างปูกระเบื้อง, ช่างประปาและสุขภัณฑ์ รวมถึงช่างไฟฟ้า พร้อมสร้างโอกาสในการหางานให้ช่างผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” และ “ รวมช่าง ” ทั้งนี้ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครเข้าสู่แพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของทีมคิวช่าง ซึ่งจะทำให้ช่างมีโอกาสในการได้รับงานเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะทำให้ SCG HOME มีเครือข่ายช่างที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้นพร้อมให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของ SCG HOME แล้ว ช่างที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของทีมคิวช่างซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของ SCG HOME ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
“ เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังในการช่วยยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างในเครือข่ายของคิวช่างให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน ถือว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ”

ด้าน นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” กล่าวว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทาง คิวช่าง จะมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม วิทยากร และงบประมาณในการฝึกอบรม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะช่วยสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม และออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ ทาง คิวช่าง มีแผนในการเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” กับแพลตฟอร์ม “ รวมช่าง ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย
“ ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยต่อยอดซึ่งกันและกัน โดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะมีโอกาสได้รับงานเพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” ในขณะที่ คิวช่าง ก็จะมีเครือข่ายช่างที่มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น และพร้อมให้บริการกับลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ”

ขณะที่ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ จะมีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มค้นหาช่างโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการ​inบริการช่างฝีมือในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ช่างฝีมือรวมทั้งแรงงานทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม มีโอกาสในการเข้าถึงงานมากยิ่งขึ้น และมีรายได้สามารถ

“ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจดำเนินการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นอีกโครงการความร่วมมือที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยสามารถเข้าถึงการจ้างงานโดยมีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุน ”

#

pluto ศิลปินน้องใหม่จากค่าย marrชิมลางส่งผลงาน 3 ซิงเกิลแรก

pluto (พลูโต) หรือ พฤทธ์ นักปราชญ์ ศิลปินน้องใหม่ที่หลงใหลในเสียงของดนตรี pluto ชอบเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ 13 ปี สำหรับ pluto แล้วการเล่นดนตรีคือการได้ฝึกฝนตัวเอง เราอาจจะเคยเห็น pluto ตามสื่อต่างๆมาบ้างแล้วเขายังได้มีโอกาสร่วมเล่นมิวสิควิดีโอมาบ้าง โฆษณาและหนังสั้นต่างๆ...

“สู้ๆ นะเธอ” พลังใจดีๆจาก 3 หนุ่ม SLAPKISS ส่งเพลงส่งใจอยู่ข้างๆคุณไม่ไปไหนแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่ไม่เคยเบาเลยสักครั้ง แถมยังน่าจับตามองเป็นที่สุดในขณะนี้ สำหรับ 3 หนุ่ม หน้าใสไฟแรง SLAPKISS อย่าง โด้- ปิ่น-อาร์ม จากสังกัดค่าย LOVEiS Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งเพลง “ให้ลืมได้ไง” และ  “แฟนเก่าคนโปรด”...

มาร์ค ศิวัช ประเดิมโปรเจกต์ “ชวนน้องมาร้องเพลง”

เลือก“อย่าให้ฉันคิด” ในเวอร์ชั่นตนเอง เผย ตื่นเต้นสุดๆ หลังจากที่เปิดหน้าเฉลยคนดังทั้ง 20 คน จากโปรเจกต์สุดพิเศษแห่งปี “ชวนน้องมาร้องเพลง” ที่ให้แฟนเพลงได้เดากันอย่างสนุกสนานไปแล้วนั้น เริ่มเปิดประเดิมศิลปินคนแรก มาร์ค ศิวัช กับ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผนึกกำลังภาคเอกชน-ห้างค้าปลีก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม พร้อมชวนช้อปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

“แอน ทองประสม” กลับมาทวงบัลลังก์ให้หายคิดถึงส่งท้ายปี

ประกบพระเอก 3 เจนเนอเรชั่น “ แซม-ดอม-เจมส์” ใน “กะรัตรัก”​ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเธอคนนี้ แอน ทองประสม หลังหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปอยู่เบื้องหลังมานานถึง 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งในละครแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ เรื่อง “กะรัตรัก” ของผู้จัด...

ถูกใจสายกีฬา “ริว วชิรวิชญ์” ปลื้ม “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน

“สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย” ส่งจดหมายชื่นชม!​ตีบทแตกได้ถึงใจนักกีฬาปิงปองสำหรับละครเรื่อง “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ทางช่อง 3 ของผู้จัด-ผู้กำกับ โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ที่ได้รับการยกย่องจากทาง สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย...